Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza domu ČP.31 Chrudim a uzavření domu ÚVR ČSOP Praha

Aktuální dění u ochránců přírody - pokračování

Hlavní důvody, proč nelze souhlasit s vyklizením budovy v Chrudimi, Široká č.p. 31


Chrudim 30. 9. 2014. Původním textem z 11.srpna 2014, který stručně shrnuje situaci v kauze sporu o dům v Široké 31 k tomuto srpnovému datu, završujeme sérii později zpracovaných níže uvedených článků, které podrobněji doplňují faktografii jeho příčin a důsledků:
Kauza domu Široká 31 ZO 44/16 Chrudim do konce roku 2007
Členské schůze ZO 44/16 Chrudim v březnu a dubnu 2007
Situace v ZO 44/16 Chrudim před sporem o budovu v Široké 31
Boj o dům ČSOP v Chrudimi vyvolal rozkol v chrudimské základní organizaci

1)       Kupní smlouva mezi ZO ČSOP Klub ochránců přírody Habrov (dále jen „ZO“) a městem Chrudim ze dne 4.6.1997 o prodeji budovy a pozemků č.p. 31 (dále jen nemovitosti) byla od začátku absolutně neplatná pro nedostatek formy (chybějící podpis 1 funkcionáře ZO). Město Chrudim se také za jejího vlastníka stále považuje a může podat žalobu na určení vlastnictví
nemovitosti.                                                                                                                                                                                     

2)       Členská schůze ZO ČSOP nikdy s darováním nemovitosti
Ústřední výkonné radě ČSOP (dále jen „ÚVR“) nesouhlasila. Smlouvu podepsali
tehdejší předseda ZO Jiří Abraham a jednatel Josef Cach na základě zfalšovaného
zápisu z výroční členské schůze dne 11. 4. 2007, provedeného Karolínou Krejcarovou. O podání návrhu vkladu do evidence nemovitostí nebyli informování ani všichni členové výboru ZO. Všichni uvedení členové byli za potvrzení nepravdivých údajů v zápisu usnesením členské schůze ZO 13. 12. 2007 vyloučeni. Soud v řízení o určení neplatnosti darovací smlouvy se těmito skutečnostmi nezabýval – v odůvodnění odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 8. 2010, č.j. 18Co 38/2010-197 (1), m.j.uvedl:
„Jménem žalobce byla darovací smlouva podepsána Jiřím Abrahámem a Josefem Cachem, kteří při jednání vystupovali jako předseda a jednatel žalovaného, tedy v souladu s požadavkem stanov podepsali smlouvu 2 členové Výboru ZO (statutárního orgánu), jednalo se tak o právní úkon, který žalobce zavazuje bez ohledu na případné vnitřní omezení jednatelského oprávnění vyplývajícího ze Stanov.
Krajský soud dále navíc dodává, že ust. § 11 odst. 2 písm. e/ Stanov žádná omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu žalobce ani případné následky nedodržení těchto omezení nestanoví. Toto ustanovení pouze konstatuje, že závažné problémy předkládají orgány před přijetím rozhodnutí k posouzení členské základně. Nejenže ustanovení nedefinuje pojem „závažný problém“ (není zřejmé, zda dopadá na prodej nemovitostí), ale z ustanovení ani nelze dovodit povinnost statutárního orgánu se případným stanoviskem členské základny řídit (nestanoví povinnost statutárního orgánu činit úkony pouze s předchozím souhlasem členské základny). S ohledem na shora uvedené tak lze uzavřít, že případné hlasování členské základny o darování nemovitosti by nemělo žádný vliv na závaznost právního úkonu, a proto není nezbytné se jím zabývat.“
ÚVR se proto nemůže odvolávat na soud, že řešil korektnost postupu Jiřího Abrahama a Josefa Cacha, kteří společně s ÚVR za zády členské základny ZO nemovitost zcizili.

3)       Soudní řízení, zahájené z podnětu ÚVR o nahrazení
rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, se postupu ÚVR ani ZO netýká. Posuzován byl pouze postup katastrálního pracoviště z hlediska priority zapsání vkladu. K tomu v odůvodnění odvolací Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 20. 2. 2014, č.j. 4Co 214/2013-324 (2) uvedl: „Soud v řízení podle ustanovení § 244 a násl. o.s.ř. /část pátá/ posuzuje správnost rozhodnutí katastrálního úřadu pouze z hledisek, kterými se řídí při rozhodování o návrhu na povolení vkladu katastrální úřad.“

4)      Realizace výpovědi ÚVR k 31. srpnu 2014 a následné prodání nemovitosti by byla vůči ZO nemorální a je proti zájmům ZO také proto, že nemovitost byla jejími aktivitami, včetně svépomocných brigád, významně zvelebena a to jak před podpisem darovací smlouvy (viz bod 2), tak i po ní  (zejména v roce 2009, kdy byla opravena fasáda; provedení vnitřních úprav v čajovně, zbudování sprchového koutu, oprava řady dalších místností, topení, elektrické instalace atd.).

5)    Alternativou je pouze další jednání s ÚVR s cílem dohodnout podmínky setrvání ZO v této nemovitosti. Východiskem by měl být „Program ZO ČSOP Klub ochránců přírody Habrov na období 2014-2020 a projektový záměr na využití domu v Chrudimi, Široká 31“, zaslaný 13. června 2014 řediteli kanceláře ÚVR a podpořený na členské schůzi ZO 18. 7. 2014 šesti členy ZO z 12 přítomných (proti byly jen dvě členky - podpora tohoto záměru v členské základně nadále narůstá). K tomu se nabízí forma např. ve formě kulatého stolu představitelů ZO a neziskových organizací, které mají zájem působit v tomto domě na straně jedné a představitelů ÚVR na straně druhé.
Zdroje:

(1) Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 8. 2010, č.j. 18Co 38/2010-197
(2) Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 2. 2014, č.j. 4Co 214/2013-32

Fotky z průběhu oprav r. 2009, které se nevešly do předchozí sekce, současně v té době probíhaly i opravy komunikace, což bylo příznivé k stavebním pracem v čp.31. :

 

foto_1.jpg

fote.jpg

fotka_3.jpg