Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD ÚTULKU


Útulek slouží k dočasnému pobytu chycených a přijatých psů,případně  odložených přímo u areálu útulku či psů týraných, odebraných na návrh Krajské veterinární správy a z příkazu Městského úřadu v Chrudimi. Provoz útulku je v souladu se zák. 166/1999 Sb. v platném znění (veterinární zákon) a souvisejících předpisů.

Po přijetí je pes umístěn do kotce, kde je co v nejkratší době podroben vstupní prohlídce - kontrole zdravotního stavu. Zvíře je zbaveno endoparazitů, ektoparazitů a mechanických nečistot. Prohlídky veterinárním lékařem jsou prováděny dle potřeby. Pokud se jedná o zvíře ve velmi špatném zdravotním stavu či poraněné (autonehody), je veterinárním lékařem ošetřeno neprodleně, případně přímo v ordinaci. V případě podezření na infekční onemocnění je pes zabezpečen dle pokynů vet. lékaře a umístěn v izolaci.

Vrácení zvířete původnímu majiteli: Původní majitel má právo na vydání svého psa do 6 měsíců od jeho převzetí příslušnou obcí  (chycení MP). Odchycení psi (Městskou policií) jsou uvolněni do adopce až po 2 týdnech pobytu v útulku. Psi jsou předáni zájemcům (osvojitelům), s upozorněním, že pokud se přihlásí a prokáže původní majitel, může jim být zvíře odebráno (po úhradě vynaložených nákladů útulku, Městu Chrudim a osvojiteli původním majitelem).                                                                                                                                                         Osvojitel má právo od osvojení odstoupit bez udání důvodu do 60dnů od podpisu adopční smlouvy. MěÚ Chrudim a zaměstnanci útulku jsou oprávněni provádět namátkové kontroly osvojených zvířat.

I. HLAVNÍ  ČINNOSTI  ÚTULKU

- péče o svěřené psy  
- příjem a výdej zvířat původním majitelům a osvojitelům
- údržba kotců, provozní budovy a areálu útulku
- krmení a ošetřování
- výchova a převýchova problémových zvířat
- konzultace, nabídka a styk s veřejností
- mediální prezentace útulku a zvířat
- pořádání a účast na různých akcích k získání materiální a finanční podpory útulku
- provoz zájmové činnosti pro mládež
- vedení řádné evidence provozu                                                                                                                                                              

Pro veřejnost je otevřeno po předchozí tel.domluvě                                                                                                                                                                         Informace ( kontakt ) na tel.čísle útulku: 603 961 558. .

 

 

II. NÁKLADY - ÚČTOVÁNÍ

1.            osvojitelé přebírají zvířata do péče zdarma.

2.            původní majitelé (=držitelé) jsou povinni uhradit náklady související s umístěním zvířete v útulku: 100 Kč /pes/ den umístění psa v útulku

3.            Město Chrudim hradí 61 Kč /pes /den umístění psa v útulku

4.            ostatní obce jsou povinny  uhradit náklady související s umístěním zvířete v útulku :                   100,- Kč/pes/ den umístění psa v útulku

Náhrada za veterinární péči poskytnutou zvířeti je dle platného ceníku a následné fakturace příslušným veterinářem Městskému úřadu v Chrudimi.

Výjimky z výše stanovené ceny se vztahují např. na čerstvě narozená štěňata, na řešení zvláštních situací (tzv. týrání) apod.

 

III. HYGIENA PROVOZU
Obsazené kotce jsou denně dopoledne kompletně vyčištěny (spláchnuty vodou), psům je předloženo krmivo a voda. Ve večerních hodinách jsou při kontrole odstraněny exkrementy a nedožrané zbytky krmiva, popř. je doplněna voda v miskách. Misky na krmivo a nádoby na vodu jsou čištěny průběžně, stejně tak boudy.

Psi jsou ve výběhu minimálně hodinu denně. Nad tento rámec jsou psi venčeni mimo útulek dobrovolníky dle jejich možností.

Správce útulku a případní dobrovolníci jsou povinni dodržovat při manipulaci se psy, zvláště s nemocnými zvířaty veškerá hygienická pravidla. Ve zvláštních případech dále pokyny vydané veterinářem. Uhynulá či utracená zvířata (v souladu se zák. na ochranu zvířat) jsou likvidována asanačním podnikem ve Věži.  

 

Tento provozní řád nabývá platnosti 2.4.2011

 

 

Za  ZO ČSOP  Klub ochránců SPR Habrov  

 

Ing.František Kodrlík  -  předseda ZO  a   Tibor Schwarz,DiS. - jednatel ZO      

 

 

Podmínky vydání psa osvojiteli

  

 Psi v našem útulku jsou osvojitelům vydáváni zdarma,  jsou očkováni a odčerveni. 

Osvojitel potřebuje:

- být starší 18 let
- OP s sebou
- vodítko s sebou
- obojek s sebou
- pokud se psem budete cestovat veřejnou dopravou, je nutno ho vybavit i košíkem nebo pevnou schránou (přepravkou)

Každý budoucí majitel zvířete by měl počítat s tím, že podle našeho právního řádu není po dobu 0,5 roku majitelem psa. V útulku bude seznámen s tím, že pokud se do 0,5 roku od nálezu psa přihlásí jeho původní majitel, je povinen mu zvíře vrátit. V takovém případě má nárok na úhradu vzniklých nákladů tímto původním majitelem. Tyto případy se však stávají jen naprosto ojediněle.

Dále po dobu 1 roku musí umožnit pracovníkům kontrolu zvířete v novém bydlišti.

Zvířata nejsou předávána nezletilým a nesvéprávným osobám. Každý, kdo si chce osvojit psa z útulku, musí mít s sebou průkaz totožnosti.

U psa z útulku nelze někdy zcela přesně určit plemeno, věk a povahu, u štěňat nelze zaručit, do jaké velikosti dorostou a jaký bude jejich vzhled v dospělosti.

Pes nezačne poslouchat hned druhý den po převzetí, je tedy nutné mít s ním trpělivost a pomoci mu překonat strach z nového prostředí.

V prvních dnech je třeba se vyvarovat situací, které by daly zvířeti příležitost k útěku.